Dintre de les actuacions programades en el PAT de 4t. de l’ESO en l’àmbit de l’Orientació Educativa, els alumnes realitzaran durant aquest curs tot un seguit d’activitats que tenen com objectiu fonamental ajudar–los en el procés de presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional per tal que aconsegueixin definir el seu itinerari formatiu en acabar l’ESO.
A tal efecte, remarquem l'interès d'aquest enllaç on teniu tota la informació sobre currículum i orientació:

I molt important! Compartiu amb la família i el vostre tutor la vostra recerca i reflexió, les vostres inquietuds i decisions.

dilluns, 27 d’octubre de 2014

INFORMACIONS

Hem creat aquest apartat per tal de donar-vos informacions d'interès respecte al procés de preinscripció i matrícula dels diferents ensenyaments post-obligatoris. Estigueu atents.

ORIENTA'T

Durant el 1r trimestre del curs 2014-15 els alumnes realitzaran activitats d’autoconeixement mitjançant  un qüestionari que els ha de fer reflexionar sobre els seus interessos, aptituds, característiques personals i valors ocupacionals.
Recomanem insistir en aquest aspecte amb una eina molt útil: el qüestionari d’autoconeixement que es troba a:
S’obté un informe de resultats i es mostren exemples sobre quins estudis i professions s’ adiuen més amb les característiques de cada alumne.
Durant el 2n trimestre també treballarem els Itineraris Formatius i les seves sortides professionals. A tal efecte els alumnes de 4t. participaran en la visita a l’ exposició “ja saps el què faràs?  organitzada per l’ Ajuntament de Barcelona al Punt d’ informació juvenil punt 7 d’ Horta.
Si voleu aprofundir sobre els estudis postobligatoris podeu trobar informació a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar  apartat itineraris.

Aviat ampliarem i us penjarem la programació d'activitats d'orientació d'aquest curs.